Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Конкурси

 • Обявява конкурс за избор на здравен медиатор

  18-01-2021

  Необходими документи:

  -          Автобиография

  -          Мотивационно писмо

  -          Копие от диплома за завършено средно образование

  -          Заявление по образец

   

  Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Брацигово. Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: www.bratsigovo.bg

   

  Изисквания към кандидатите:

  -          Завършено средно образование

  -          Принадлежност към местна уязвима етническа общност

  -          Познаване на здравните и социални проблеми на общността

  -          Владеене на езика на общността

  -          Комуникативни умения

  -          Компютърна грамотност (MS Word, Internet)

   

  Провеждане на подбора (в рамките на един ден):

  Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

  Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

   

  Дата, час и място на провеждане на подбора:

  Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

   

  Краен срок за подаване на документи: 19.02.2021 г.

  Документите се подават в деловодството на Община Брацигово

   

  Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор"

  -     Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги.

  -     Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби, придружаване.

  -     Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата.

  -     Подпомагане при попълване на различни документи.

  -     Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура.

   

  Документите ще се приемат в 30 дневен срок от обявлението - до 19.02.2021 г. до 17,00 часа.

  Информация за професията „здравен медиатор" можете да намерите на www.zdravenmediator.net

   

  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик