Дневен център за възрастни хора с увреждания гр. Брацигово
разделител разделител

Дейности, свързани с предоставяне на социалната услуга

Цел на дейността:

Преодоляване на социалната изолираност, гарантиране на равноправното положение, създаване на възможност за инициативност, придобиване на нови знания, умения и навици за по-добро справяне с нуждите на ежедневието и укрепване на психическото равновесие, осигуряване на постоянна и качествена грижа за възрастните хора с увреждания на територията на гр. Брацигово;

1. Подбор на потребители на услугата

Социален работник извършва оценка на потребностите от социални услуги въз основа на подадено заявление, приложените документи и методика. Оценката на потребностите от социални услуги включва кратка история на лицето и описание на: общото физическо и психическо състояние на лицето, образователно ниво/степен, способност за справяне с ежедневни дейности и домашни задачи, социална активност и интереси, взаимоотношения със семейството, други социални контакти, битови условия на живот, изисквания за медикаментозно лечение и диети, други потребности свъзани със специфични състояния, безопасност и рискове. Резултатите от оценката се отразяват в доклад-предложение за подходящите социални услуги.

На основание изготвена процедура за класиране на кандидат - потребителите, оценката на потребностите и приложени документи, назначена комисия извършва подбор и класиране на потребителите.

С потребителите на услугата се сключва договор.

2. Изготвяне на индивидуални и групови планове за работа с потребителите на услугата

Индивидуалният план за работа се изготвя от екип (психолог и консултант медико-социални проблеми) след предварително обсъждане и след дискусия с лицето, за което се съставя. Индивидуалният план е адаптиран за всеки потребител и осъществяването му изисква съобразяване с личните нужди на възрастния човек с увреждане, неговия личен ритъм и възможности. Индивидуалният план се вписва в общия план на групата.

Изпълнението на индивидуалния план се оценява от работния екип на всеки 6 месеца и при необходимост се актуализира.

3. Рехабилитационни дейности

Рехабилитацията се осъществява се от интердисциплинарен екип и включва: възстановяване или подобряване на засегнатите двигателни и др. функции; говорна и зрителна терапия за възстановяване или подобряване на засегнатите функции; подобряване и стабилизиране на двигателния апарат и за по-висока степен на самообслужване; развиване и подобряване на фината моторика; трениране на загубените или увредените физически, психически и когнитивни функции и др.

Част от рехабилитационните дейности могат да се извършват в залата за фитнес в Младежкия дом Брацигово под ръководството на рехабилитатор.

4. Организиране на занимания по интереси

Заниманията по интереси са част от т.нар. трудотерапия, която е насочена към изграждане на умения за преодоляване на трудности от ежедневието, като се използват максимално наличните възможности с акцент върху социалното възстановяване.

Успешно функционираха няколко групи по интереси:

Плетиво и бродерия – плетене на зимни шалове, терлици, шушони, покривки на една кука за кръгла маса, покривки за нощни шкафчета, памучни килими от изрезки. Продуктите ще бъдат реализирани на празниците на града и на две специално организирани изложби-базар, като приходите от продажбите ще бъдат използвани за дейностите в Дневния център. В тази група се изработват и мартеници.

Дърворезба - тя е част от т.нар. занимателна трудотерапия - общуване чрез изкуство или хоби. Чрез използване на различни дейности от приложно-художествен характер – моделиране, бродерия и други, се стимулира нервно-психичния тонус, да се създадат приятни емоции, да се отвлече вниманието на лицето от болестните усещания и размисли, да се запълни смислено свободното му време.

В тази група се изработват дребни предмети и пластики за декорация и за използване в бита.

Певческа група за автентични фолклорни и стари градски песни (10 жени и 5 мъже). Тя ще вземе участие, както в празниците на града, така и във фестивали на художествената самодейност – гр. Пазарджик (фестивал на художествената самодейност на хората с увреждания), гр. Пловдив (Фестивал „Нежни чувства”), гр. Копривщица (Фестивал за стара градска песен) и на Рожен (фолклорен фестивал).

Група по шах и табла

Заниманията на певческата група и на групата по шах и табла са част от занимателната трудотерапия.разделител
Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Опелативна програма 
	Развите на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
 
 
Община Брацигово © '2011 Всички права запазени!