Дневен център за възрастни хора с увреждания гр. Брацигово
разделител разделител
   Дневен център за възрастни хора с увреждания гр. Брацигово

   Адрес: 4579, гр. Брацигово, ул. Христо Смирненски №1, ет.2
   тел. 03552/20-23
   dcvhu@bratsigovo.bg
   kmet@bratsigovo.bg
   Управител - Марияна Мишекопаранова

   
   Вижте по-голяма карта

разделител
Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Опелативна програма 
	Развите на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
 
 
Община Брацигово © '2011 Всички права запазени!