Дневен център за възрастни хора с увреждания гр. Брацигово
разделител разделител
Наименование на документа
Файл
разделител
Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Опелативна програма 
	Развите на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
 
 
Община Брацигово © '2011 Всички права запазени!