Дневен център за възрастни хора с увреждания гр. Брацигово
разделител разделител
Дневният център е комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня.

Предоставяните от центъра услуги ще са свързани със:
  • предоставяне на храна;
  • задоволяване на ежедневните потребности;
  • задоволяване на здравните потребности;
  • задоволяване на образователните потребности на потребителите на услуги от центъра;
  • задоволяване на рехабилитационните потребности;
  • задоволяване на потребностите от организация на свободното време и личните контакти.
разделител
Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Опелативна програма 
	Развите на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
 
 
Община Брацигово © '2011 Всички права запазени!