Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Уникален №ОП2017-007:“Снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа и улици на територията на гр. Брацигово през зимен експлоатационен сезон 2017 / 2018година.”

 

11-09-2017

Изтегли:

11.09.2017 . - Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП;

11.09.2017 г. - Документация за участие в поръчката;

11.09.2017 г. Образци на документи за участие в поръчката;

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик