Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Уникален №ОП2018-008: „Доставка на горива и смазочни материали за зареждане автомобилите на общинска администрация – гр.Брацигово, община Брацигово за 2018/2019 година“

 

12-11-2018

Изтегли:

Обява за обществена поръчка по чл.20,ал.3 от ЗОП

Документация за участие

Проект на договор

Образци

23.11.2018 Обява за удължаване срока за подаване на оферти

23.11.2018 Информация за публикувана обява за удължаване на срока за подаване на оферти

04.12.2018 г. Протокол от работа на комисия

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик