Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Уникален №ОП2019-002 Доставка на биогориво-дървесни пелети за автоматизирано изгаряне в котелни инсталации за нуждите на общинска администрация гр. Брацигово и звената към нея

 

28-01-2019

Изтегли:

Обява за обществена поръчка по чл.20,ал.3 от ЗОП

Образци на документи

Информация към АОП за публикувана обява в профил на купувача

Документация

06.02.2019г. - Обява за удължаване на срока

06.02.2019г. - Информация до АОП за удължаване на срока

15.02.2019 г. Протокол от работа на комисия

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик