Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Уникален №ОП2019-007:Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за строеж: „Ремонт и реконструкция на улична мрежа в регулацията на гр.Брацигово и населените места в общината“

 

17-07-2019
Връзка с пазарни консултации ТУК

Изтегли:

Решение за откриване на процедура

ОБЯВЛЕНИЕ

Документация за участие

Техническо задание за проектиране

Образци на документи

Проект на договор

15.08.2019 г. Протокол от работа на комисия

03.09.2019г. Съобщение за отваряне на ценови предложения

12.09.2019 г. - Протокол 2 от работа на комисия

12.09.2019г. - Протокол 3 от работа на комисия

12.09.2019 г.- Решение за избор на изпълнител

11.10.2019 г. Договор за възлагане и приложенията към него

11.10.2019 Г. Обявление за възложена поръчка

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик