Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Уникален №ОП2019-008:„Събиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на Община Брацигово“

 

01-08-2019
Връзка с пазарни консултации ТУК

Изтегли:

Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка

Документация

Методика за оценка

Техническа спецификация

Договор-проект

Образци на документи

espd

11.09.2019г. Протокол от работа на комисия на 05.09.2019г.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик