Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Публично обявяване, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда са извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот № 06207.3.576

 

05-07-2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           Публично обявяване, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда са извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот № 06207.3.576 в землище на гр. Брацигово, община Брацигово , обл. Пазарджик" от                     „ВАДА КОНСУЛТ" ЕООД, гр. Пазарджик , ул. „Михо Стефанов „ № 19, ет. 2 .

Информацията се намира в Общинска администрация гр. Брацигово, ул."Атанас Кабов" № 6А, ет.3, ст. №18, тел.03552/20-65, в.120 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

 

         Възражения, предложения и искания по обявлението от заинтересованите лица могат да се подават в 14 -дневен срок в Община Брацигово на адрес: гр.Брацигово 4579, ул. „Атанас Кабов" № 6а, E-mail: kmet@bratsigovo.bg или  в РИОСВ - Пазарджик, ул. „ Ген. Гурко" № 3, ет. 4 . E-mail: riewpz@riewpz.org.

        

 

Изтегли:

Инвестиционно намерение

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик