Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП- ПРЗ за квартали 94, 95 и 96 по регулационния план на гр.Брацигово.

 

08-08-2017

ДО

КРАСИМИР ОГНЯНОВ КОВАЧЕВ - гр.Брацигово,

АСЕН СТОЯНОВ КОВАЧЕВ- гр.Брацигово,

ЖИВКА ИЛИЕВА АСЕНОВА- гр.Брацигово,

ГИНКА ВАСКОВА КОВАЧЕВА - гр.Брацигово,

МИЛКА ВАСИЛЕВА АСЕНОВА- гр.Брацигово,

ДИМИТРИЯ ВАСИЛЕВА АСЕНОВА- гр.Брацигово,

НИКОЛИНА ВАСКОВА ГЕОРГИЕВА-- гр.Брацигово,

ГЕРГИНА ВАСКОВА АСЕНОВА-гр.Перущица,

СТЕФКА НАЙДЕНОВА ЦОНЕВА-- гр.Брацигово,

ФИЛИП ДОНЧОВ ЦОНЕВ- гр.Брацигово,

АЛЕКСАНДЪР ДОНЧОВ ЦОНЕВ- гр.Брацигово,

НАЙДЕН ДОНЧЕВ ЦОНЕВ- гр.Брацигово,

ДАФИНКА ДОНЧОВА ЦОНЕВА- гр.Брацигово,

ОГНЯН СТОЯНОВ КОВАЧЕВ- гр.Брацигово,

АСЕН СТОЯНОВ КОВАЧЕВ- гр.Брацигово,

СОНА СТОЯНОВА ВЕЛИЧКОВА- гр.Брацигово,

ДОНКА СТОЯНОВА КОВАЧЕВА- с.Устина,кв.Изгрев

МАРИЯ ВАСИЛЕВА ЦОНЕВА- гр.Брацигово,

АЛЕКСАНДЪР ДЖОНЕВ ЦОНЕВ- гр.Брацигово,

ЖИВКА ДЖОНЕВА ВЕЛИЧКОВА- гр.Брацигово,

ФИЛИП ДЖОНЕВ ЦОНЕВ- гр.Брацигово,

ДАФИНКА ДЖОНЕВА ИВАНОВА-- гр.Пещера,

МАРИАНА ДЖОНЕВА КОВАЧЕВА- гр.Брацигово,

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП- ПРЗ за   квартали  94, 95 и 96 по действащия регулационен план на гр.Брацигово  по искане от община Брацигово.

       Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик