Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщаваме Ви, че със заповед № РД - 581/ 15.12.2017г. на Кмета на община Брацигово е одобрено попълването на кадастралния план на летовище „Розовски вриз" с новозаснета вила № 176 /северната част от вила № 118/ с н.а № 31/92 г.

 

17-01-2018

До

Атон  Веселинов  Велчев        - гр. Пловдив, ул. "Волга"  № 47А

Йорданка Петрова Чонгова  - с. Ляхово, общ. Пазарджик

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

          Съобщаваме Ви, че със заповед № РД - 581/ 15.12.2017г. на Кмета на община Брацигово е одобрено попълването на кадастралния план на летовище „Розовски вриз" с новозаснета вила № 176 /северната част от вила № 118/  с н.а  № 31/92 г.

     Проекта се намира в Кметство Розово на ул." Първа" № 32, тел. 03552-2400, 03552-2404 и GSM 0892224511 и може да се разгледа от заинтересованите  лица.

     Искане и възражение по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението, чрез Община Брацигово  до Административен  съд гр. Пазарджик.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик