Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл. 140, ал.3 от ЗУТ.

 

06-02-2018

К М Е Т С Т В О       Р О З О В  О

      До

     І.  Йорданка  Георгиева  Темелкова -гр. Пловдив, ул."Тиха" № 1 ет. 2

 

     ІІ. Н-ци на Васил Георгиев Маринов:

1.     Георги  Василев  Маринов- гр. Пловдив   ул.Йордан Ковачев  №23  ет. 3 ап.36

2.     Емил  Василев  Маринов - гр. Пловдив ул.Чорлу № 4

   

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

                              На основание чл. 140, ал.3 от ЗУТ

 

     Съобщаваме Ви, че е издадена от гл. архитект на община Брацигово виза за проектиране на дестилерия за етерични масла по указаните в червено ограничителни  линии на застрояване съгл. чл.41 и чл. 42 от ЗУТ,в УПИ ХІХ- 384 в кв. 30 на с. Розово,общ. Брацигово, по заявление на Красимир Цонев Коев.

    Визата за проектиране се намира в Кметство Розово, адрес: ул." Първа" № 32, тел.03552-2400, 03552-2404 и GSM 0892224511 и може да се разгледа от заинтересованите  лица.

     Възражение се приемат  по реда на чл. 215, ал.4 от ЗУТ  в 14- дневен срок от датата на получаване на съобщението   чрез Община Брацигово до Административен  съд.

 

 

     Съгласувал:

     Кмет на с. Розово:..................

                                    / Й. Петкова /

     Изготвил:.....................................

                      / Гл.спец.АТОН: Д. Петрова/

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик