Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповед № РД-42/17.01.2020г. започване на административно производство по реда на чл. 224а, ал. 5 от ЗУТ.

 

18-02-2020

ДО

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ УРУМОВ

Ж.К. „МЛАДОСТ"№1, № 104,ВХ.В,ЕТ.1,АП.39

ГР.СОФИЯ 1000

ДО

СТЕФАН УРУМОВ/ЧРЕЗ НЕГО ДО АЛЕКСАНДЪР УРУМОВ/

УЛ."ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ"№24А

ГР. БРАЦИГОВО 4579


                                                                СЪОБЩЕНИЕ


   Уведомяваме Ви, че е изготвена Заповед  № РД-42/17.01.2020г. за строеж: «Масивен навес», изграждащ се в УПИ XIX-759, кв. 101по РП на гр. Брацигово сидентификатор 06207.502.1568 КК на гр. Брацигово която е основание за започване на административно производство по реда на чл. 224а, ал. 5 от ЗУТ. Със съдържанието на Заповедта може да се запознаете в Общинска администрация, гр. Брацигово.  Възражения срещу Заповедта могат да бъдат подавани в 14 дневен срок от съобщаването и чрез Община Брацигово пред Административен съд - Пазарджик.


НАДЕЖДА КАЗАКОВА

Кмет на Община Брацигово

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик