Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповед за изработване на ПУП-ПЗ за част от кв.95, УПИ VIII-1347 по плана на гр.Брацигово

 

11-06-2020

 

                             З А П О В Е Д:

                                                               РД -315/11.06.2020г.

                                       На основание чл. 124 а, ал.2 от ЗУТ и Решение II

                                        от Протокол №5/10.06.2020г. на ОбЕСУТ

 

 

       Да се изработи ПУП-ПЗ за част от кв.95, УПИ VIII-1347 по плана на гр.Брацигово по означенията върху приложената скица-проект.

 

Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

 

 

НАДЕЖДА КАЗАКОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик