Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Публично обявяване, съгласно чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда са извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение

 

22-06-2020

Публично обявяване, съгласно чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда са извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение Разширение  на съществуващ гробище парка на с. Бяга в поземлен имот с идентификатор 07586.212.7 м. „Перето" по КККР на с.Бяга, община Брацигово, област Пазарджик".

.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

Публично обявяване, съгласно чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда са извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение на Разширение  на съществуващ гробищен парк  на с. Бяга в поземлен имот с идентификатор 07586.212.7 м. „Перето" по КККР на с.Бяга, община Брацигово, област Пазарджик.

 Възражения, предложения и искания по обявлението от заинтересованите лица могат да се подават в 14-дневен срок в Община Брацигово на адрес:  гр.Брацигово - 4579, ул. „Атанас Кабов" № 6а, е-mail: kmet@bratsigovo.bg или  в РИОСВ - Пазарджик, ул. „ Ген. Гурко" № 3, ет. 4, riewpz@riewpz.org.

С инвестиционното намерение може да се запознаете ТУК!

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик