Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Потвърждаване на сертификацията на внедрените системи за управление съгласно ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004

 

28-10-2009

На 27.10.2009 г. беше проведен надзорен одит на внедрените в Общинска администрация Брацигово системи за управление на качеството и околната среда съгласно стандартите ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004. Освен това беше проведен и транзитен одит за преминатаване към версия 2008 на стандарта за управление на качеството - ISO 9001:2008. Одиторския екип потвърди продължаването на сроковете на сертификатите на системите за управление на качеството и околната среда. Предстои надзорен одит и на системата за управление на информационната сигурност съгласно ISO 27001:2005.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик