Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Обществена трапезария за хора в неравностойно положение отваря врати в община Брацигово

 

13-11-2009

Община Брацигово уведомява жителите на общината, че от 07.12.2009 г.ще се реализира услугата „Обществена трапезария” за задоволяване на потребностите от храна на хора, които не могат да си я осигурят сами. От Министерството на труда и социалната политика са отпуснати средства за приготвянето и предоставянето на обяд – супа,основно ястие и хляб за 50 жители на гр. Брацигово, които получават месечни социални помощи, или са с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, скитащи и бездомни деца и лица; могат да се подпомагат с безплатен обяд и самотно живеещи лица, които получават минимални пенсии и лежащо болни. Желаещите да ползват услугата, следва в срок до 27 ноември, да подадат заявление по образец на фронт – офиса на общинска администрация. Комисия от социални работници и експерти ще разгледа всички постъпили заявления и ще определи конкретните лица, които ще бъдат подпомогнати. Обядът ще се приготвя и доставя ежедневно през работните дни, считано от 07.12.2009г. до 31.03.2010 г.от кухнята на Домашен социален патронаж в помещение общинска собственост намиращ се на ул. “ Христо Гюлеметов “.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик