Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Отчет на Кмета на ОБщина Брацигово

 

18-11-2009

Уважаеми съграждани, на 23.11.2009 г. от 17:30 часа в Камерна зала на НЧ "Васил Петлешков", Кметът на Община Брацигово Васил Гюлеметов ще представи отчет за дейността си за периода Ноември 2008 - Ноември 2009 г. Заповядайте. Отчетът ще бъде публикуван на сайта на Общината в секция Администрация - Документи.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик