Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

На 6-ти септември празнуваме 135 години от Съединението на България.

 

04-09-2020

През есента на 1885 г. България защитава правото си да върне в границите си земята, която й принадлежи.

Денят на Съединението е една от най-паметните дати в българската история. С този акт и успешната му защита българите постигат първия етап от националното си обединение и ревизията на Берлинския договор.

Берлинският конгрес от 1878 г. разделя България на Княжество България и Източна Румелия. Останалото под османска власт българско население се стреми към обединяване с освободените българи.

През 1880 г. е създаден Българският таен централен революционен комитет (БТРЦК), чиято основна задача е да осъществи обединението на Княжеството с Източна Румелия. За да се координира работата с месното население, се учредяват и комитетите "Съединение".

През февруари 1885 г. начело на БТРЦК застава Захари Стоянов, който подкрепя идеята Съединението да стане под скиптъра на княз Александър Батенберг. Ролята на българския княз в този момент е решаваща, защото ако той, в качеството си на лоялен васал на Османската империя, откаже да признае акта на Съединението, въпреки силната народна воля, начинанието е било обречено на неуспех.

На 6 септември 1885 г. в Пловдив навлизат отрядите на Чардафон Велики (Продан Тишков) и майор Данаил Николаев. Арестуван е областният управител на Източна Румелия - Гаврил Кръстевич. Създадено е временно правителство начело с д-р Георги Странски, което обявява присъединяването на Източна Румелия към Княжество България.

Два дни по-късно Александър Батенберг с манифест утвърждава присъединяването на областта и приема да бъде титулуван занапред като княз на Северна и Южна България. Пристига в Пловдив и определя за свой помощник в Южна България д-р Странски.

Въпреки съпротивата на Русия и лично на император Александър III, Съединението получава дипломатическо и международно признание. Това става чрез т.н. Топханенски акт на 24 март 1886 г. Спогодбата е подготвена от българския политик и дипломат Илия Цанов (Илия ефенди) и негов екип.

С подписването на договора България и Османската империя постигат споразумение, според което Княжество България и Източна Румелия имат общо правителство, парламент, администрация, армия. Единственото разграничение между двете части на страната, запазено до Обявяването на независимостта на България през 1908 г., е това, че българският княз е формално назначаван от султана за генерал-губернатор на Източна Румелия.

Брациговската следа в съединението

Ентусиазмът на народа ескалира в началото на септември, когато в Панагюрище трима ученици развяват българското знаме в центъра на града с възгласи „Долу Румелия!", „Да живее Съединението!". Логично,   след   всички   тези   прояви,   свидетелстващи за готовността на народа, БТРЦК  решава  да  ускори  Съединението.  На 5 септември Захари Стоянов в прокламация зове:„Братя! Часът на Съединението удари!" Вие се задължавате в името на Отечество-то  ни,  в  славата  и  величието  на  България  да  се  притечете  на  помощ  и  да  подпомогнете святото дело!"В  архива  на  Захари  Стоянов  е  съхранена  и  покана  към  брациговеца  Данаил  Юруков да участва в организацията на Съединението на Северна и Южна България. Юруков приема. За известно време той е редактор на в. "Съединение" и с действията си ясно показва, че застава твърдо зад делото на Обединението.След  официалното  обявяване  на  Съединението  на  6  септември  1885  година,  БТРЦК  съставя  ново  временно  правителство  в  областта  начело  с  д-р  Странски,  на  което  Юруков  е  редовен  и  пълноправен  член.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик