Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Новорегистрирани кладенци

 

19-10-2020

Уведомяваме гражданите на Община Брацигово, че в Басейнова дирекция „Източно беломорски район" с адрес гр. Пловдив ул." Янко Сакъзов"№ 35  ще се регистрират само новосъздадените кладенци. Регистрирането ще става на място или по електронен път.  Общинският регистър на кладенците е предаден на горепосочената институция преди години и те са законно регистрирани.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик