Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО ЗА 2021 ГОДИНА

 

02-02-2021

На основание чл.84 , ал.6 от Закона за публичните финанси , чл. 44 , ал. 1 , т.8 от ЗМСА и чл. 17 от Наредбата за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на община Брацигово

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

отправя покана към местната общност за участие в публично обсъждане на Проекта за Бюджет за 2021г.

Очакваме предложенията на граждани, представители на неправителствени организации, местният бизнес, общински съветници, кметове и кметски наместник на населени места, ръководители на второстепенни разпоредители и бюджетни звена.

Публичното обсъждане предоставя възможност на жителите на община Брацигово да получат детайлна информация за разработване на бюджета и да участват пряко в разискванията по конкретните параметри на приходната и разходната част.

Предложения свързани с Бюджет 2021г. и инвестиционна програма на общината ще се приемат на фронт - офиса на община Брацигово, както и на имейл: kmet@bratsigovo.bg до 17ч. на 09.02.2021г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 10.02.2021г. от 17ч. в заседателната зала на Младежкия дом в град Брацигово , ул. Христо Смирненски №

 

 

С уважение,


Надежда Казакова

Кмет на Община Брацигово

 

Изтегли:

Заповед

Обяснителна записка

Покана

Приходи

Разходи

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик