Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

КОЛЕКТИВНА ПОРЪЧКА НА ПЕЛЕТИ

 

01-06-2022
В рамките на финансирания от Европейския съюз проект "REPLACE", по който Община Брацигово е партньор, неправителствената организация ЧИЕЦ (Черноморски изследователски енергиен център) предлага съдействие за организиране на колективна поръчка на пелети от желаещите домакинства в общината.

ЧИЕЦ организира среща, на която ще се обсъдят възможните подходи за такава колективна поръчка на пелети, ползите за участниците и следващите стъпки. Срещата ще се проведе от 17:30ч. на 15.06.2022 г. в сграда на Младежки дом в гр. Брацигово.

Концепция на предложението

Предвижда се с помощта на ЧИЕЦ:

-          да се състави запитване към доставчици, съдържащо техническите изисквания към пелетите, желаните общи количества и други параметри на поръчката;

-          оторизиран представител на домакинствата да събере оферти от минимум трима доставчици;

-          оторизирани представители на домакинствата да изберат най-добрата оферта и да сключат договора за доставка (със съответните параметри, условия и гаранции).

Ползи за потребителите

В сравнение с индивидуалното закупуване от всяко отделно домакинство, този подход предполага съществени ползи за домакинствата.

-Договаряне на отстъпка от базовата цената на пелетите - благодарение на по-големи поръчани количества (например 20÷40 тона, в зависимост от броя желаещи).

-Постигане на по-ниска цена за доставка на пелетите - в резултат на споделените транспортни разходи.

-По-лесен контрол на качеството за цялата доставка (вместо за "n" на брой доставки).

-По-високо качество (калоричност, влага, пепелно съдържание) на пелетите води до:

-       повече топлинна енергия, произвеждана от 1 кг. пелети (съответно по-ниска себестойност на енергията);

-       понижена необходимост от поддръжка (собствен труд и сервизна фирма).

-Сигурност, че общността използва гориво, отговарящо на стандартите и подобряващо качеството на атмосферния въздух (спрямо пелети с по-ниско качество по отношение на калоричност/влага/пепел; или спрямо въглища/дърва/нафта и др.).

Контакти:

За допълнителна информация може да се обръщате към:
инж. Лазар Николаев, тел. 0887538065, е-мейл: lazar.nikolaev@gmail.com

Моля, желаещите да участват в срещата да потвърдят присъствието си по телефон/е-мейл до 14.06.2022 г.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик