Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

 

20-03-2023

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

от

Денислава Янкова- Муур

Родом от грПазарджик, живуща в гр. Ливърпул, Обединено Кралство

 

 

Уважаеми г-н/г-жо Кмет,

С настоящето изказвам искрена благодарност на служителя в Община Брацигово Анастас Славов - юристконсулт за съдействието и бързата и адекватна помощ, която оказа на майка ми Радка в началото на февруари 2023г., във връзка с възникнал спор за имотни граници на наш наследствен имот в село Бяга.

От години живея в чужбина и признавам, че имах лошо мнение за администрацията, още повече, че преди много години съм имала доста проблеми с Община Брацигово, но явно има надежда в младите.

Пожелавам в общините да има вси повече такива сърцати служители!

 

 

С благодарност:

Денислава Янкова

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик