Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение ТСУ

 

26-04-2010
ДО РАДКА ДИМИТРОВА КОМИТОВА Собственник на УПИ VІІІ – 177 кв.20 с.Равногор СЪОБЩЕНИЕ Съобщаваме Ви,че със заповед № РД-448 30.09 2009 г на Кмета на Община гр.Брацигово,е ОДОБРЕН проект за изменение на ПР за УПИ,УПИ ІІІ – 177 и VІІІ – 177 по означенията върху приложената скица проект. Проектът се намира в Кметство с.Равногор и може да се разгледа от заинтересованите лица. Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Пазарджик в 14 дневен срок от нейното съобщаване. Съобщението е публикувано в Интерент, чрез сайта на Община Брацигово на 26.04.2010 г.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик