Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ОБЯВА

 

07-12-2010
РПК „Априлци” – гр. Брацигово отдава под наем обект „Ракиджийницата” – гр.Брацигово за срок от 1 година срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 300.00 лева с включено ДДС. Желаещите да наемат обекта могат да подават молба в офиса на РПК, „Априлци” – гр.Брацигово , находящ се на ул.”Трети март „ №10 до 17:00 часа на 17.12.2010г. Молбите ще бъдат разгледани на 20.12.2010г. от 10:00 часа . За справки тел. 0895668255 От Ръководството

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик