Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Отчет на Кмета на Община Брацигово

 

15-12-2010

На 20.12.2010 г. се проведе събрание в Читалище „Васил Петлешков” гр. Брацигово, на което Кметът на общината г-н Васил Гюлеметов отчете дейността си за периода ноември 2009 г. – ноември 2010 г. На събранието присъстваха граждани, представители на институции на територията на общината, общински съветници и местната администрация. Пълния текст на Отчета за работата на Общинска администрация Брацигово, мултимедийната презентация и Регистъра на внесените, одобрени и реализирани проекти до момента, можете да намерите в секция Администрация - Документи.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик