Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Резултати от конкурс

 

27-01-2011

Окончателен резултат от конкурс за Директор на „Дневен център за възрастни хора с увреждания град Брацигово” № КАНДИДАТ ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА 1. Мирослава Йорданова Дойчинова 4.27 2. Йорданка Атанасова Кабова 3.50

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик