Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Встъпителна конференция

 

29-01-2011

На 28.01.2011 г. от 15.00 часа в хотел „ Стромон" гр. Брацигово се проведе встъпителна конференция по проект „ Дневен център за възрастни хора с увреждания – Брацигово „ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, която беше открита от кмета на общината г-н Васил Гюлеметов. Официални гости на събитието бяха г-жа Ваня Минкова – Заместник областен управител на Област Пазарджик, г-жа Димитрия Гърдева – Директор на Регионална дирекция“Социално подпомагане”–гр.Пазарджик, г-жа Марина Гемджиян – Директор Дирекция „ Социално подпомагане” гр. Пещера.

Приветствие към участниците поднесоха Заместник областния управител, Директорът на Регионална Дирекция „Социално подпомагане” Пазарджик и Председателят на общински съвет Брацигово. За участие в конференцията бяха поканени представители на институции, неправителствени организации и медии имащи отношение към ползването и предоставянето на социални услуги за възрастни хора с увреждания, както и представители на законодателната и изпълнителна власт на Община Брацигово. Ръководителят на проекта-г-жа Мария Мадарова представи презентация на общите и специфични цели на проекта, обхвата на целевата група и изпълнението на проектните дейности, след което конференцията продължи с отговор на поставяни въпроси и свободно събеседване.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик