Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Обществено обсъждане

 

11-02-2011

Днес 11.02.2011 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Младежки дом гр. Брацигово се проведе обществено обсъждане на Отчета за изпълнение на Бюджет-2010, Проектобюджет 2011 и Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост. На събитието присъстваха граждани, представители на местния бизнес, представители на граждански сдружения, служители на общинската администрация и общински съветници.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик