Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО ЗА 2016 ГОДИНА

 

05-07-2017

На основание чл. 14 и чл.21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси, в качеството си на Председател на Общински съвет Брацигово, каня всички жители на общината да участват в публичното обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Брацигово за 2016 година, отчет за изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз за 2016 г., годишен отчет за състоянието на общински дълг за 2016 г.,

което ще се проведе на 17.07.2017 г. понеделник от 14.00 часа в залата на Младежки дом гр. Брацигово.

Материалите по отчета на бюджета за 2016 г. ще бъдат на разположение  в приемната на общинска администрация и публикувани в интернет сайта на Община Брацигово на 05.07.2017 г.

Становища и предложения по Отчета на Общинския бюджет за 2016 г. могат да се представят в деловодството на Община Брацигово или на електронен адрес: kmet@bratsigovo.bg  в 7-дневен срок от датата на обявлението до 14.07.2017 г.

 

НАДЕЖДА КАЗАКОВА

Председател на Общински съвет Брацигово

 

С отчета може да се запознаете тук

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик