Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Инициатива “ Да изчистим България заедно – 2017 ”

 

07-09-2017

Община Брацигово  подкрепя кампанията                     „ Да изчистим България заедно - 2017 година". Кампанията през тази година ще се проведе на 16 септември.   Идеята за избор на дата е продиктувана от желанието България да стане част от първото по рода си масово есенно почистване".
           Дългосрочната цел на инициативата е да промени съзнанието и отношението на хората към местата, на които живеят, както и начина, по който се грижат за своите отпадъци. Стремежите са в посока обединяване усилията на всички, които искат България, Европа и светът да бъдат по-чисти.
       Основен логистичен партньор е Министерството на околната среда и водите (МОСВ), чрез Предприятието за управление на дейности за опазване на околната среда, което подкрепя усилията на всички общински и областни администрации за участие в кампанията.  И тази година дейностите по осигуряване на чували, ръкавици, транспорт и депониране на отпадъците ще бъдат обезпечени със средства от бюджета на МОСВ.
       

             Ще оказваме съдействие на всички граждани, които желаят да почистят любимо свое място за отдих, пространствата около своите домове или пък детската площадка, на която се забавляват децата ни.

    Желаещите да участват в кампанията е необходимо да се регистрират в сградата на общинска администрация Брацигово, стая № 18. 

             Препоръчваме отпадъците да бъдат събрани в чували до контейнерите за битови отпадъци или на удобно място за извозване. 

             Забранява се изхвърлянето на отпадъци в насипно състояние по тротоари и улици!    

             За добра координация е необходимо гражданите да подават заявки до Общинска администрация  Брацигово за извозването до общинското депо на чувалите със събрани от тях  битови отпадъци: тел: 03552 / 20-65

    Призовават се  гражданите на Община Брацигово да вземат активно участие в инициативата!

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик