Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

КРАЕН СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ НА ВТОРА ВНОСКА ДАНЪК СГРАДИ

 

12-10-2017

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО,НАПОМНЯМЕ ВИ, ЧЕ КРАЕН СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ НА ВТОРА ВНОСКА ДАНЪК СГРАДИ, ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК МПС, Е  31.10.2017год., СЪГЛАСНО ЧЛ.28 ОТ ЗМДТ!

                                            ОТДЕЛ"МЕСТНИ ПРИХОДИ"               ОБЩИНА БРАЦИГОВО

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик