Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Информация относно заявления за доставка на дърва.

 

11-10-2018

Ще продължи снабдяването с дърва за огрев до края на календарната година

На 11.10.2018 г.Кметът  на община Брацигово Петко Петков  проведе среща с и.д. Директора на ТП Горско стопанство гр. Пещера инж. Пенка Балабанова, на която бяха обсъдени възможностите за задоволяване на местното население с дърва за огрев.  С протокола от проведената среща може да се запознаете в следните файлове.

Изтегли:

Информация относно заявления за доставка на дърва.

Протокол от проведена среща

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик