Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

С ново led - осветление грейват брациговските улици.

 

02-11-2018

От 24.10.2018г. започна поетапно подменяне на уличното осветление в град Брацигово. За краткото време до сега са обслужени, т.е. подменено е осветлението на 30 улици от общо 89. До момента са поставени 126 осветителни тела.

Старото осветление се подменя с ново LED, което е и по-икономично и ще намали разходите за този вид услуга. Осветителните тела са предоставени по договор от  фирма „ELUX" , чиито цех е на производствената територия на град Брацигово.

Целта е да се извършат изграждане и ремонтно-възстановителни работи на уличното и парково осветление в града за подобряване и осигуряване на по-добри условия за живот, добра осветеност през нощта, безопасен транспорт на пътници и товари, достъпност на лица с увреждания, както и опазването на околната среда.

Строително-монтажните работи включващи работа по отстраняване на локални повреди и аварии, подмяна на дефектирали елементи на осветителните тела и други ще продължат и през месец ноември т. г..

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик