Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповеди за разпределение на масивите за ползване в землищата на община Брацигово за стопанската 2019-2020г.

 

11-10-2019
Заповеди за разпределение на масивите за ползване в землищата на община Брацигово за стопанската 2019-2020г.

Изтегли:

Заповед 1

Заповед 2

Заповед

Заповед3

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик