Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

07.06.2017г. 
"Събиране на индикативни оферти за обект " Топлоснабдителна система и отоплителна инсталация, ремонт, оборудване, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото пространство на ОДЗ "Йордан Шопов" село Исперихово,община Брацигово,област Пазарджик".
 
1. Покана за събиране на индикативни оферти;

2. Техническа спецификация Приложение № 1;

3. Приложение № 2 и № 3  към поканата;

4. Заповед за комисия;
 
             Оферта на участник № 1

           Оферта на участник № 2

           Оферта на участник № 3 

 
15.06.2017 г. - Решение на  комисия за определяне на стойността на разхода на принципа на пазарната консултация  за обект "Топлоснабдителна система  и отоплителна инсталация, ремонт, оборудване,обзавеждане и благоустрояване на прилежащото пространство на ОДЗ "Йордан Шопов"  село Исперихово ,община Брацигово, област Пазарджик"  

 
26.09.2016г.
Ппокана и документи към нея за пазарна консуклтация
 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик