Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Училищна мрежа

УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА В ОБЩИНА БРАЦИГОВО            

На територията на община Брацигово функционират общо 11 училища, детски градини и обслужващи звена, в които се обучават общо 678 деца. Училищната мрежа се характеризира с разнообразни по своя профил учебни заведения. Структурата включва:

1. ОДЗ – 3;
2. ЦДГ- 2;
3. НУ - 1;
4. ОУ- 2;
5. СОУ – 1;
6. ПГСА – 1;

ОДЗ „Здравец”
гр.Брацигово п.к. 4579
ул.”Христо Гьошев” № 5
директор - Величка Ив.Грозева
Тел. 03552/24 74

ОДЗ „Божура Фурнаджиева”
гр.Брацигово п.к. 4579
ул.”Христо Смирненски” №1
директор - Теодора Добрева
тел. 03552/23 47

ОДЗ
с.Исперихово
ул.”Двадесет и първа” № 8
директор - Жана Вълкова 
    
  
ЦДГ „Вела Пеева”
с.Бяга
ул.”Първа” №57
Ваня Пеева    
 
ЦДГ
с.Козарско
директор - Евгения Атанасова

 

НУ „Васил Петлешков”
гр.Брацигово п.к. 4579
ул.”Васил Петлешков” № 50
директор - Валентина Тръндушева
тел. 03552/21 75

СОУ „Народни будители”
гр.Брацигово п.к.4579
бул.”Трети март” № 14
директор - Любомир Георгиев
тел. 03552/21 70

ОУ” Христо Ботев”
с.Бяга
директор - Владимир Гегусков
тел. 03557/569

ОУ „Христо Ботев”
с.Исперихово
ул.”Първа „ №1
директор- Васил Попов
тел 03558/223        
   
ПГСА
гр.Брацигово п.к. 4579
бул.”Трети март” № 16
директор - Стоянка Йорданова
тел. 03552/21 76

Две от училищата са обявени за средищни с решение на Oбщински съвет - СОУ „Народни будители” и НУ „Васил Петлешков”, тъй като в общината има закрити училища и се налага да се осигури образование на децата до 16 години от селата Равногор, Розово и Козарско - съгласно чл.26 от ЗНП.

Образователните структури в Община Брацигово прилагат  система за делегирани бюджети от 2009 година.

Формула за разпределение на средствата по ЕРС за 2014 може да намерите тук.

   


 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик