График
     
 

 

График на дейностите за приемане на
 ученици след завършен VIII клас

 

 

 

 

1

Подаване на документи за участие в
 първи етап на класиране

01-05.VII.2011г.

2

Обявяване на списъците с приетите
ученици на първи етап на класиране

до 06.VII.2011г.

3

Записване на приетите ученици на първи
 етап на класиране

07.VII.2011г.

4

Обявяване на записалите се ученици и
броя на незаетите места след първи
етап на класиране

08.VII.2011г.

5

Подаване на документи за участие във
втори етап на класиране

11-12.VII.2011г.

6

Обявяване на списъците с приетите
ученици на втори етап на класиране

до 13.VII.2011г.

7

Записване на приетите ученици на втори
 етап на класиране

14-15.VII.2011г.

8

Обявяване на записалите се ученици и
броя на незаетите места след втори
етап на класиране

до 18.VII.2011г.

9

Подаване на документи за участие в трети
етап на класиране

19-20.VII.2011г.

10

Обявяване на списъците с приетите
 ученици на трети етап на класиране

21.VII.2011г.

11

Записване на приетите ученици на трети
 етап на класиране

22-25.VII.2011г.

12

Обявяване на записалите се ученици и
броя на незаетите места след трети
етап на класиране

до 26.VII.2011г.

13

Попълване на незаетите места след
 трети етап на класиране и записване

до 01.IX.2011г.

 

 

 

 

Телефони за справки: 03552 /21-94,
21-76/

 

 

 
     
           
 
Всички права запазени © 2008 ПГСА Брацигово