Външни облицовки и настилки
         
 
Външни облицовки и настилки - СТРОИТЕЛ
-втора степен на професионална квалификация.

След завършване на обучението по специалност "Външни облицовки и настилки" обучаваните придобиват знания за :

Основните физико-механични и деформационни свойства на строителните материали:естествени, каменни материали и изделия;керамични изделия;бетони и разтвори;минерални и органични свързващи вещества;дърво и дървесни изделия;стъкло;пластмаси. Да познават различните означения. Основните елементи на сградата. Да познават методите на изпълнение на строително-монтажните работи. Да познават различните видове облицовки и настилки, материалите, машините и инструментите при изпълнение на тези видове строително-монтажни работи. Работа с нормативни документи за определяне на нормите за разход на труд и материали.
И умения:
Да правят правилен подбор на различните видове строителни материали в зависимост от конкретното им приложение. Да умеят да разчитат чертежи. Да съблюдават основните технологични правила и последователността при изпълнението на облицовки и настилки. Да контролират и самоконтролират изпълнението,приемането и измерването на облицовки и настилки. Съставяне на количествени сметки, единни цени, стойностни сметки и спецификация на материалите. Организация на работното място и на строителната площадка. Да съблюдават изискванията по техника на безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана при изпълнение на съответния вид строителна работа.

 
     
           
 
Всички права запазени © 2008 ПГСА Брацигово