Прием
     
 

Професионална гимназия по строителство и архитектура гр. Брацигово обявява на своите кандидати, че приемът за учебната 2011/2012 г. за дневна форма на обучение ще бъде по следните специалности:

      I. Специалност " Строителство и архитектура" след завършен
VIII клас със срок на обучение 4години
- 29 ученика.
     П. Специалност: "Външни облицовки и настилки" след завършен
VIII клас със срок на обучение 4 години
- 26 ученика

Приемът ще се извърши чрез конкурс по документи, по три балообразуващи предмета от свидетелството за завършено основно образование
      Първи балообразуващ учебен предмет - изобразително изкуство
      Втори балообразуващ учебен предмет - математика
      Трети балообразуващ учебен предмет - български език и литература
Балът е сбор от утроената оценка по първия балообразуващ учебен предмет и оценките по другите два предмета.

Документи се подават в училището.

График на дейностите за приемане на ученици

Телефони за справки: 03552 /21-94, 21-76/

 
     
           
 
Всички права запазени © 2008 ПГСА Брацигово