Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Oбществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане на общинска пътна мрежа на територията на Община Брацигово през зимен сезон 2014г. – 2015 година. ПРЕКРАТЕНА.

 

03-09-2014

Обществената поръчка ще се проведе чрез публикуване на Публична покана по реда на Глава осма "а" от ЗОП.

Публична покана №9033269 в АОП.

Документацията може да изтеглите от тук.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик