Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Обществена поръчка с предмет “Зимно поддържане на общинска пътна мрежа на територията на Община Брацигово през зимен сезон 2014 г. – 2015 г.” ПРЕКРАТЕНА

 

15-09-2014

 Обществената поръчка е обявена с Публична покана №9033659 в АОП.

Документацията за участие може да изтеглите от тук. 

Обществената поръчка е прекратена със Заповед №РД580/01.10.2014 г. на основание чл.39, ал.1, т.1. 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик