Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Обществена поръчка за възлагане на допълнителни СМР за обект „ Ремонт и реконструкция на Народно читалище “Васил Петлешков 1874“ - ВЪЗЛОЖЕНА

 

18-09-2014

Обществената поръчка ще се проведе по реда на чл.90, ал.1, т.8 от ЗОП - Процедура на договаряне без обявление.

Поканата до участника "Братя Пашкулеви"ООД и образците за участие може да намерите тук.

Проткол и доклад на комисията и Решението на Възложителя са публикувани на 03.10.2014 г. и може да видите от тук. 

Преписката за поръчката в АОП. 

Изтегли:

Приложения към договора, публикувани на 16.10.2014

Документ за извършено авансово плащане по договора, публикуван на 29.10.2014

Информация за извършено плащане по договора, публикуван на 07.01.2015

Информация за изпълнен договор, публикувана на 08.01.2015

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик