Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Уникален №ОП2014-001 : „Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид за нуждите на социалните заведения и детски градини в гр. Брацигово за 2014/2015 г.”

 

07-10-2014

Публична покана е публикувана в АОП под №9034441 и може да намерите тук.

Документацията за участие и публичната покана са публикувани в профила на купувача на 07.10.2014 г.

 

 

Изтегли:

Документация за участие, публикувана на 07.10.2014

Протокол от работата на комисията, публикуван на 28.10.2014 г.

Договор за възлагане, Приложение №1-техническо предложение и Приложение № 2 -ценово предложение към него, публикувани на 31.10.2014

Информация за извършено плащане по договора, публиувано на 09.01.2015

Информация за извършени плащания по договор, публикувано на 03.02.2015

Информация за извършено плащане за м.02, публикувана на 09.03.2015 г.

Информация за извършени плащания по договор, публикувана на 09.04.2015

Информация за извършени плащания през м.април 2015 публикувана на 07.05.2015 г.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик