Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Уникален №ОП2014-002 : „Избор на изпълнител за изработване на проект за Общ устройствен план на Община Брацигово, включващ и ЕО и ОС

 

22-10-2014

Обявление за обществената поръчка, публикувано в Агенцията по обществените поръчки.

Решение за откриване на обществената поръчка. 

Изтегли:

Документация за участие, публикувана на 22.10.2014

Решение за промяна, публикувано на 03.11.2014

Протокол №1, публикуван на 02.12.2014 г.

Съобщение за отваряне на Плик № 3 публикувано на 03.02.2015 г.

Протокол №2 от работата на комисията, публикуван на 11.02.2015

Протокол №3 от работата на комисията, публикуван на 11.02.2015

Протокол №4 от работата на комисията, публикуван на 11.02.2015

Решение на Възложителя за класиране на участниците, публукувано на 11.02.2015 г.

Информация за сключен договор, публикуван на 10.03.2015 г.

Информация за освобождаване на гаранция за участие, публикувана на 10.03.2015

Информация за освободени гаранции за участие на класираните на първо и второ място публикувана на 16.03.2015 г.

Информация за извършено авансово плащане ,публикувана на 10.08.2015 г.

Информация за извършено плащане по договор публикувана на 05.01.2016г.

18.04.2016 - Информация за извършено плащане на 14.04.2016г.

11.08.2016 г. -Информация за извършено плащане през м.август2016 г.

08.01.2018 - Обявление за приключена обществена поръчка

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик