Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Уникален №ОП2014-004:„Зимно поддържане на общинска пътна мрежа на територията на Община Брацигово през зимен сезон 2014г. – 2015 година”

 

24-10-2014

Публичната покана с номер 9035123 е публикувана на интернет страницата на АОП и може да намерите тук.

Изтегли:

Документация за участие, публикувана на 24.10.2014

Протокол от работата на длъжностните лица, публикуван на 10.11.2014 г.

Договор за възлагане на Общеъсвената поръчка, публикуван на 12.11.2014

Информаця за извършени плащания, публикувана на 24.03.2015 г.

Информация за извършено плащане по договор, публикувана на 09.04.2015 г.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик