Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Уникален №ОП2014-005:„Доставка на автомобилни горива и смазочни материали за нуждите на МПС и друга техника в общинска администрация гр.Брацигово,община Брацигово за 2014/2015 година”

 

14-11-2014

Обществената поръчка ще се проведе по реда на Глава Осма "а". Публичната покана е публикувана в Агенцията по обществени поръчки под номер 9036022 и може да намерите тук.

Изтегли:

Документация за участие, публикувана на 14.11.2014

Протокол от работата на комисията, публикуван на 01.12.2014 г.

Договор за възлагане на Общеъсвената поръчка, публикуван на 16.12.2014

Информация за извършено плащане за м.02, публикувана на 09.03.2015 г.

Информация за извършени плащания през м.март, публикувана на 03.04.2015 г.

Информация за извършени плащания през м.април публикувана на 05.05.2015 г.

Информация за извършени плащания през м. май 2015 публикувана на 02.06.2015 г.

Информация за извършени плащания през м. юни 2015 публикувана на 01.07.2015 г.

Информация за извършени плащания през м. юли публикувана на 10.08.2015 г.

Информация за извършени плащания през м. август публикувана на 04.09.2015 г.

Информация за извършени плащания през м. септември публикувана на 02.10.2015 г.

Информация за извършени плащания през м. октомври публикувана на 04.11.2015 г.

Информация за извършени плащания през м. ноември публикувана на 04.12.2015 г.

Информация за извършени плащания през м. декември пуликувана на 04.01.2016 г.

Информация за извършено плащане през м. януари публикувана на 02.02.2016 г.

Информация за извършени окончателни плащания по договор публикувана на 26.02.2016 г.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик