Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Уникален №ОП2014-006-„Укрепване и изграждане на подпорни стени по коритото на река Умишка от имот с № 06207.502.1028 до имот № 06207.502.287 имот №06207.503.2483до имот № 06207.5.276 -I етап -гр.Брацигово”

 

20-11-2014

 Решение за откриване на процедура за договаряне без обявление, публикувана в РОП може да видите тук.

Изтегли:

Документация за участие, публикувана на 20.11.2014

Протокол от работата на комисията, публикуван на 04.12.2014 г.

Доклад, публикуван на 04.12.2014 г.

Решение на Възложителя, публикувано на 04.12.2014

Договор за възлагане на обществената поръчка и приложения към него - публикуван на 10.12.2014 г.

Информация за извършено плащане по договора, публкувано на 13.01.2015 г.

Информация за окончателно плащане по договор публикувана на 09.07.2015 г.

Информация за изпълнен договор публикувана на 15.07.2015 г.

Документи за изпълнението на договора публикувани на 15.07.2015 г.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик